Westtangent mogelijk afgeblazen door corona

door | apr 3, 2020

Artist impression van de BW-laan

Binnen het college wordt serieus nagedacht over de mogelijkheid dat de coronacrisis van invloed zou kunnen zijn op het hoofdpijndossier dat westelijke rondweg heet. Dat hebben bronnen binnen het stadhuis aan deze krant bevestigd.

De berekening van het aantal verkeersbewegingen die de noodzaak van de nieuwe weg moet aantonen was al wankel, zo bleek uit de discussies die het actiecomité Groen in Amersfoort steeds weer wist op te roepen. Op het stadhuis wordt momenteel echter ook gevoeld dat thuiswerken veel voordelen heeft. Videovergaderingen zijn korter en efficiënter, en veel mensen zijn blij niet meer in de file naar hun werk te hoeven.

De verwachting is dat thuiswerken nòg aantrekkelijker wordt wanneer straks de kinderen weer naar school gaan. Als je dat doortrekt van de gemeentelijke organisatie naar het bedrijfsleven dan scheelt dat een hoop verkeersbewegingen.

Als blijkt dat de druk op de bestaande weg inderdaad fors afneemt vervalt feitelijk het argument voor de aanleg. De hoog opgelopen discussie in de stad trekt intussen ook een wissel op de coalitie, waar met name VVD en GroenLinks tegenover elkaar staan en de milieupartij het dossier knarsetandend inruilde voor een plek aan de collegetafel.

Met het nieuwe inzicht kan de strijdbijl worden begraven. De uitgespaarde miljoenen kunnen worden ingezet voor hoogbouw langs de Eem om het nijpende woningtekort in Amersfoort aan te pakken, zo is de gedachte.

Inmiddels heeft de gemeente er een nieuwe zorg bij. Op veel plekken krijgt de natuur opeens ademruimte door de wegvallende menselijke bedrijvigheid. Zo ook in Amersfoort. De stadsecoloog heeft gewaarschuwd dat dit zou kunnen leiden tot de vestiging van nieuwe dassenburchten in het gebied. De gemeente overweegt nu om tot het einde van de crisis op cruciale plekken handhavers te laten patrouilleren die de dieren door hun aanwezigheid afschrikken, voor het geval de rondweg straks alsnog blijkt te moeten worden aangelegd.

Een andere mogelijkheid die wordt overwogen is om het dierenpark uit te laten breiden tot in het plangebied. De aanrijroute via de Daam Fockemalaan zou deel gaan uitmaken van een autosafari waarbij de burchten een natuurlijke plek krijgen in het plan. Op deze manier kunnen tegelijk met de dassen ook meer auto’s naar het gebied worden gelokt. De gemeente slaat zo twee vliegen in één klap. De financiering van verdere aanpassingen van het tracé kan worden bekostigd uit entreeprijzen voor het park, zo is de redenering.​

Door onze correspondent Herrmann Giplt Ceif

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.