Straatnamencommissie adviseert college om naam Lieve Vrouwekerkhof te vervangen

door | feb 16, 2020

Kleine beeldenstorm aan het Pleeplein

Het Vrijzinnig Broederschap der Remonstranten, artikel 37 losgemaakt heeft in het najaar een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Het Broerderschap voelt zich niet welkom in de stad. Lievevrouwekerkhof. Een 100% katholieke naam, Aldus het broederschap. Zijn protestanten dan niet welkom? Het Broederschap beveelt de gemeente aan om inclusief te denken en om de naam te veranderen.

De straatnamencommisie acht het bezwaar ontvankelijk. Uit de notulen van de commissie, die onze redactie heeft ingezien, blijkt dat vele namen de revue zijn gepasseerd, maar geen van hen kwam door de keuring. “Het kerkhof van de wijffies” redde het bijvoorbeeld niet vanwege verwachte weerstand bij #metoo. Er werd vanuit die hoek nog meer weerstand verwacht bij de naam “Plein van de 72 maagden”. Uiteindelijk koos de commissie voor “Pleeplein”. In de notulen valt het volgende te lezen:
“De term verwijst naar de tijd van de Franse besetting. In de betere kringen gebruikte men het Franse plaît-il, naderhand verbasterd tot pléti en nog weer later tot plee. Was het plaît-il in hogere kringen gebruikelijk, plee is gangbaar in de lagere regionen. “Pleeplein” komt dus aan alle bevolkingsgroepen tegemoet. En het sluit voor 95% aan bij de bezoekers van het plein, die met name in de latere avonduren een gemak kunnen gebruiken “

De redactie merkt wel op dat het toekomstige “Pleeplein” wel een genderneutrale toiletmogelijkheid ontbeert.

 

Door onze correspondent Erik