Muzieklokalen en -zalen kunnen de borst nat maken

door | jan 11, 2020

Nog dit jaar wordt de nieuwe regeling voor geluidsoverlast van kracht. De gemeente Amersfoort wil er haast mee maken, want zij is geconfronteerd met te veel klachten. De ambtenaren kunnen niets met die klachten totdat de nieuwe regeling van kracht is. Zodra dat wel het geval is zullen muzieklokalen maar ook festivals aan de nieuwe norm moeten voldoen. En dat zal nog heel wat hoofdbrekens opleveren.

Wat is er aan de hand? Het is in Amersfoort bon usage om een ruimte voor meerdere doeleinden te gebruiken. Overdag wordt er in de ruimte vergaderd, gestudeerd en is stilte vereist.Dat kan in een afgesloten ruimte zijn, maar dat kan ook in het openlucht theater om maar eens een voorbeeld te noemen. En dan. De avond valt. De muzikanten komen binnen, de geluidsinstallaties worden aangesloten. De muzikale hel breekt los. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet kan. Twee tegengestelde funkties in één ruimte. Dat moet geïsoleerd worden. Daar gaat de nieuwe regeling normen voor stellen. Als in één en dezelfde ruimte twee qua geluidsniveau volstrekt tegengestelde uitingen plaatsvinden, dan zullen de organisatoren van het geluid een temporele isolatie aan moeten leggen. De “zachte” partij mag de volgende dag volstrekt geen hinder meer ondervinden van de herrie van de afgelopen nacht. Een temporele isolatie zal dat moeten voorkomen.

De ambtenaren gaan er van uit dat de regeling voldoende normering zal bevatten, zodat de organisatoren weten wat hen te doen staat om de isolatie aan te brengen.

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage