Financiële injectie gemeente in Amersfoortse galeries

door | jan 26, 2020

Omvangrijke financiële steunmaatregel

De plannen voor kunst en cultuur in de komende vier jaar  sijpelen langzaamaan door. Een van de opmerkelijkste voorstellen betreffen de steun voor topgaleries in de stad. Het college constateert dat topgaleries geen bestaansgrond in de stad hebben. Met lede ogen ziet het stadhuis dat de initiatieven elders worden ontplooid. Nota bene een partijgenoot van de huidige wethouder zag geen brood in onze stad en vestigde zijn nieuwe galerie in Utrecht. Er is geen vestigingsklimaat, zo oordeelt de afdeling economie van de gemeente. Hand in hand met de afdeling cultuur gaat dat nu veranderen. Er is een eerste bedrag van € 250.000,- vrijgemaakt als eenmalige injectie. Daarna komt er een stelpost van jaarlijks € 200.000,- op de begroting. Met die gelden moet het gaan lukken, om flankerend aan het beleid van KAdE, topgaleries in Amersfoort een plek te geven. Vooralsnog zit daar geen ruimte in voor lokale kunstenaars, tenzij het om wereldberoemde kunstenaars gaat. Zo zou het werk van Job Koelewijn zeker een plek in het galeriewezen moeten krijgen.

 

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.

[ reclame ]