Dodo 2020 04 10

door | apr 10, 2020

Er is in Amersfoort alom verbazing over de standpunten van Groenlinks inzake de bebouwing van Bovenduist. Bij de redactie van Hollandsch Maatje was de reactie eerder: hé, hé, komen ze er eindelijk mee naar buiten.  Maar groot was onze verbazing dat lang niet alle plannen en ideeën op tafel kwamen. De keuze om nu toch te willen bouwen op Bovenduist hangt samen met grootse plannen van Groenlinks voor de toekomst van de stad.

Herverkaveling op het platteland heeft ons land geen windeieren gebracht, zo constateert Groenlinks. Waarom wel het platteland herverkavelen en de wildgroei in de stad laten voortduren. Willen we Amersfoort op een hoger plan brengen, zo is de redenering, dan is ook stadse herverkaveling nodig.

de redactie van Hollandsch Maatje legde de hand op een plattegrond die binnen Groenlinks circuleert en waarop de plannen duidelijk te herkennen zijn.

Redactie

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.