De strijdbijl begraven

door | mrt 8, 2021

Bulldozers aan het werk bij het hoofdkantoor van de bouwondernemer

Van onze politieke redacteur

Het hoge woord is er bij het college uit: de strijdbijl wordt begraven. Het informele overleg tussen het stadsbestuur en de Amersfoortse bouwondernemer verliep uitermate snel en soepel. Beide partijen wilden een schikking. De gemeentesecretaris, die er ook bij aanwezig was, riep: zand erover. En die kreet bleek afdoende. Zonder verder te praten schudde men elkaar de hand. Zo makkelijk kan het zijn. Eindelijk is de slepende kwestie de wereld uit.

De bouwondernemer keek wel op toen hij naar zijn hoofdkantoor liep om zich voor goed van de strijdbijl te ontdoen. Zijn mond viel wagenwijd open. De gemeente had de kreet wel erg letterlijk genomen. Grote bulldozers schoven hopen zand over zijn hoofdkantoor. En inderdaad, met geen mogelijkheid kon hij nog bij zijn strijdbijl komen.

 

 

[ reclame ]

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.