ChristenUnie Amersfoort lanceert buitengewoon voorstel voor een V-cao.

door | sep 28, 2020

Niet iedere Nederlander denkt aan zoet

Je kan de klok er op gelijk zetten. Ieder jaar is het na Prinsjesdag weer raak. De algehele politieke verontwaardiging over de begroting van het Koningshuis, de kosten van het in stand houden van de monarchie en vooral het zakgeld van de leden van het koningshuis.
Oranjefan én buitengewoon fractielid Hanske Mulder heeft een voorstel gepresenteerd om daar voor goed een eind aan te maken met een Vorstelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor iedereen. Onze correspondent voor traditie- en identiteitsproblemen, Klaas Pieterse, interviewde de initiatiefnemer.

Wat is je plan?

In de grondwet wordt opgenomen dat alle cao’s geïndexeerd en gekoppeld worden aan het inkomen van de Koning. Gaat de koning er 5% op vooruit dan gaat iedereen er 5% op vooruit. En al die onkosten zoals je huur of hypotheek, je boodschappen bij de Jumbo, de aanschaf van dat inspirerende kunstwerk en de kosten van dat leuke dagje uit met je schoonmoeder worden gewoon vergoed door de overheid. Een Duitse filosoof, ik weet even niet meer of ie nu Karel of Mark heette, heeft dat 100 jaar geleden al eens uitgelegd maar dat is nooit goed opgepakt. Niet alleen machines hebben onderhoud en updates nodig voor mensen geld het zelfde. Wij hebben dat basisloon-overstijgend geïntegreerd in de V-cao.
Daar staat tegenover dat mensen een verantwoording hebben om duurzaam te consumeren en financieel te participeren ook als ze geen baan hebben of arbeidsongeschikt zijn.

Maar mijn hemel dat is nogal niet wat. Hoe gaat jullie dat in Godsnaam financieren?

We reorganiseren de geldstroom. Het is een win-win situatie voor iedereen. Werkgevers hoeven voortaan alleen nog maar zakgeld uit te keren en hebben daardoor genoeg ruimte voor een veel grotere belastingbijdrage. Al die bureaucratische systemen van subsidies en toeslagen kunnen allemaal worden afgeschaft. Ook de subsidies voor kunst en cultuur die op wantrouwen en irreële verwachtingen zijn gebaseerd kunnen we overboord gooien. Niet aantallen en onzinnige voorwaarden maar inhoud wordt weer belangrijk.
Het is denken vanuit een richting die we helaas niet meer gewend zijn. Laat ik dat, zoals mijn inspiratiebron dat vaak deed, uitleggen aan de hand van een vergelijking.
De economie is als een menselijk lichaam, dat een voortdurende bloedstroom nodig heeft om te functioneren. In de economie is de geldstroom die bloedstroom. Die moet goed rond gepompt worden door het hart.
Dat hart wordt aangestuurd door signalen uit de hersenen. En daar hebben we al heel lang een heel groot probleem. Als die hersenen gaan denken, dat die bloedstroom vanzelf wel gereguleerd wordt, doordat verschillende organen bij een tekort om bloed gaan concurreren, worden er voor het hart geen duidelijke impulsen afgegeven. Dat zorgt steeds weer voor hartritmestoringen, zelfs tijdelijke stilstand of oververhitting met de nodige schade voor al die organen en het hele lichaam. Dat lichaam moet na iedere hartaanval en shock weer keihard werken om te blijven leven. Aderlatingen zoals die van de kabinetten van Rutte helpen daar niet bij en ook constante bloedstransfusies en pacemakers van de Europese Centrale Bank zijn lapmiddelen die het probleem niet oplossen. De hersenen moeten opgeschoond worden van dat marktdenken en hun verantwoording weer oppakken. Dan wordt het mogelijk illusies te laten varen en dat hart van constante heldere impulsen te voorzien zodat de stroom gereguleerd en gegarandeerd wordt. Een gezonde verhouding tussen hoofd en hart is een voorwaarde voor een goed functionerend lichaam. Daar moeten we dus beginnen.

Illusies laten varen? Is het zo simpel?

Nee, helaas is dat niet zo eenvoudig. Die illusies zitten ingebakken in de nogal dwingende dynamiek tussen overheden en financiële markten. De agenda’s, plannen en doelen van overheden zijn afhankelijk van de financiële ruimte die de financiële markten toelaten. Overheden hebben zichzelf als het ware in eenzijdige afhankelijkheidspositie geparkeerd die ze zelf blijven onderhouden. Alleen in noodsituaties zoals een kredietcrisis of Covid-19 mogen ze daar even aan ontsnappen om vervolgens in een nog grotere afhankelijkheid terug te keren. We moeten dus ook wat aan die dynamiek, die wurggreep van de financiële markten doen. Dat kan alleen maar door de geldstroom te reorganiseren.

U haalt zelfs Groenlinks en de SP over links in. Hoe verander je die dynamiek?

Tijdens de kredietcrisis ontstond er paniek omdat er geen vertrouwen meer was in de stabiliteit van banken en financiële instellingen. Het hele systeem stond even op instorten omdat het gebaseerd is op vertrouwen. Banken en beleggings- en investeringsmaatschappijen hadden zich door het opstapellen en eindeloos doorverkopen schulden veel te rijk gerekend en raakten een heleboel geld kwijt dat nooit bestaan heeft terwijl ze daar wel op gerekend en op vertrouwd hadden.
In plaats van te concluderen dat er iets fundamenteels mis is met dit systeem zijn alleen de scherpe randjes er van afgehaald en is men in plaats van echt wat aan die irreële verwachtingen te doen het vertrouwen gaan verleggen naar hogere instanties zoals overheden en centrale banken omdat die niet om zouden kunnen vallen en garant kunnen staan.
Als je alleen al kijkt naar de schulden van de Verenigde Staten dan is het wachten op een hoogbegaafde leerling van Sjoerd Eisinga (universiteit van Franeker[link]), die tijdens een stage bij de Bank of America, per ongeluk, uitrekent dat de aarde nog 100 miljoen jaar langer mee moet gaan dan de zon voordat al die schulden afbetaald zijn. Het is van essentieel belang te begrijpen dat alles in wezen indirect gefinancierd wordt door vertrouwen in irreële verwachtingen gedreven door het verlangen naar steeds meer geld. We moeten dat vertrouwen dus ergens anders op gaan richten anders loopt het echt een keer helemaal vast.

Aha ik voel hier al iets aankomen. Wordt God dan de ultieme eeuwigdurende illusie aan wie we al die schulden toe kunnen vertrouwen?
Dat zou wel heel erg mooi zijn. Helaas werkt het niet zo.

Bij de ChristenUnie is de dynamiek aan het veranderen. We gaan juist steeds meer inzien dat we de verantwoording niet bij God moeten neerleggen maar bij onszelf moeten houden.
De van oudsher door mannen gedomineerde christelijke politiek is veel te veel uitgegaan van een te letterlijke interpretatie van onze inspiratiebronnen waardoor aan de inhoud voorbij is gegaan. Nu vrouwen en homoseksualiteit binnen de partij steeds meer ruimte krijgen ontstaat een beter beeld waar het nu eigenlijk echt over gaan.
Ursula von der Leyen is voor mij een lichtend voorbeeld.
Zij begon de Europese State of de Union, met de titel ‘Een unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld’, met een verwijzing naar Andrei Sakharov die zijn onverwoestbare geloof uitdrukt in de verborgen kracht van de menselijke geest.
Of je nu geïnspireerd bent door de Tora, Koran, Bijbel, Bhagavad Gita, de filosofie van John Lock, het gedachtengoed van Karel of Mark, of gewoon veel van het leven houdt, het is tijd om weer op de verborgen kracht van de menselijke geest te vertrouwen en die weer aan het werk te zetten.
Tijd om op te staan uit een bestaan waarin we tegen beter weten in maar vast blijven houden aan verwachtingen en verlangens die ons geen recht doen.
De verontwaardiging van premier Rutte over voetbalsupporters van Feyenoord die toch gaan juichen bij een doelpunt illustreert hoe zeer hij in zijn neoliberale cocon leeft en ver af staat van de menselijke werkelijkheid. Het is niet realistisch om zoiets van Feyenoordsupporters te verwachten. Je moet zelf de verantwoordelijkheid houden en impopulaire maatregelen durven blijven nemen.
Saskia Noort heeft bijna gelijk als ze schrijft: ‘Een lelijk, laf land, dat feitelijk al geregeerd wordt door Wilders en Baudet’. We hebben een laffe regering die zijn politieke verantwoordelijkheid voortdurend wegschuift en marketingpolitiek bedrijft.

Bedankt voor dit buitengewone interview
Succes met uw plan.

[ reclame ]

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.