Blauwdruk voor aanstaande bezuinigingen gereed

door | apr 7, 2020

Zo ziet de verdeelsleutel eruit

Via welingelichte kringen bereikte ons de berichten over de gemeentelijke voorbereidingen voor de bezuinigingen in de komende jaren. De buikriem moest al worden aangesnoerd, dat gerucht gierde al door de wandelgangen. Nu met de Coronacrisis zijn de vooruitzichten nog somberder.

Hoe moet er bezuinigd worden?

De bestuurders van de stad hebben goed gekeken naar de kunstensector. De kunstensector is de proeftuin voor de te volgen strategie. En die lijkt te werken. Kunstinitiatieven worden voor 60% gefinancierd uit onze belastinggelden. De overige 40% moeten ze uit de markt halen. Zonder hardop te mopperen volgen de kunstinitiatieven die richtlijn. De BACK ziet erop toe dat eenieder zich daar ook aan houdt. Is de begroting hoger dan 60 : 40, bijvoorbeeld 65 : 35? Het plan verdwijnt onherroepelijk in de prullenmand. Bij de ambtelijke plannen zullen de beambten zich ook moeten realiseren, dat het uurloon tot maximaal € 95,-, all in aanmerking komt voor vergoeding.

De 60 – 40 regel

Dit systeem gaat de gemeente nu toepassen op de eigen activiteiten. Ambtenaren mogen hun werk in projectvorm gieten en de begroting indienen bij de verantwoordelijke wethouder. 60% wordt gefinancierd uit de belastinggelden, die uit het algemene fonds van het rijk en uit de eigen geïnde belastinggelden. De overige 40% moeten de ambtenaren uit de markt halen. In de ambtelijke projectplannen dienen ook de kosten voor algemene zaken (huur kantoorruimte, communicatie etc) opgenomen te zijn.

Met een paar eenvoudige voorbeelden laat het stadsbestuur zien hoe dat zal gaan werken. Zo zal de afdeling juridische zaken met de pet rondgaan bij advocatenkantoren en grote bedrijven met forse juridische afdelingen. Ook denkt men aan crowdfunding onder mensen die ten onrechte een boete opgelegd hebben gekregen.

De ICT-afdeling zal aankloppen bij de grote softwarebedrijven in de omgeving. Maar deze afdeling overweegt ook een heffing op de verkoop van usb-sticks. Dat is dan weliswaar geen vrijwillige bijdrage, maar nood breekt wetten, zo is de algemene teneur op die afdeling.

Door onze redacteur Erik

 

 

Steun de gedrukte pers. Geef hier uw bijdrage.